BULÍK  A  MEDITACE

Bulíci jsou znalí meditování. Někdo tomu říká " náměsíčnění". Jak taková buličí meditace vypadá? Máme na zahradě přes 30let starou borovici s větvemi až na zem .Všichni naši bulíci si k meditacím vybírali jenom ji. Jak taková meditace probíhá ?  Pes zvolna kráčí  -  co nejpomalejším krokem až ke kmeni stromu . Musí být  skoro celý zakrytý větvemi s jehličím. Pak se zastaví a doslova strne. Jeho oči dostanou zvláštní lesk.Úplně tak, jako by byl v tranzu. Jestli potřebuje čas od času tiše přemýšlet o smyslu buličího života, nevím. Po určité době tichého soustředění se - bez  zjevné příčiny  - z tranzu vytrhne, vyskočí a pokračuje v dovádění jakoby nic.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode