Ze života bulíků

28.01.2010 09:49

Malá školička pro zájemce o štěně

 

Vážení  a milí  přátelé,                                                                                      

 posledních 17 let jsem strávila celkem se třemi bulíčky- Nelsonem, Áťou a Karolínou.

Svoje zkušenosti jsem se pro Vás snažila uspořádat celkem do sedmi kapitol.

Všechny se dotýkají  Vás . protože  v nich hovořím o Vaší důslednosti, velkorysosti, Vaší silné vůli a bezmezné trpělivosti .I  o tom, jakým hlasem mluvíte a jakou intonaci jste zvyklí používat. Já jsem se třeba dost dlouho učila „štěkat“ hlubším hlasem a dávat povely s razantnějším důrazem, než jsem normálně zvyklá mluvit. Aby bylo bulčovi jasné, že o jejich splnění nepochybuji. A taky  v nich mluvím  o potřebě naučit se  dávat  zřetelně najevo radost ze splnění povelu, přímo vybouchnout radostí, slovně a hlavně mimoslovně, řečí těla. Bulíci nereagují jako stroje a  nemají vrozenou  tak silnou schopnost číst Vám Vaše přání z očí, jako třeba němečtí ovčáci . Často budete potřebovat trpělivosti víc než dost.Jako u lidí. Vždyť bulík je napůl člověk.

   Příchodem štěňátka nebo děťátka do rodiny  začíná Váš nový život – s jiným denním režimem,finanční a časovou náročností,napínavými zážitky,starostmi a radostmi.

   Věřím, že Vám následujících 7 kapitol může pomoci  v základní orientaci.

 

28.01.2010 09:56

1.kapitola aneb funkce velitele smečky v živočišné říši

 

Bulík čeká od svého pána plnění funkce v e l i t e l e    s m e č k y . Smečka má vrozené přísné hierarchické uspořádání. Na jejím vrcholu stojí   v ů d c e , což je v přírodě vždy tělesně a mentálně nejsilnější zvíře!!!!! Lidská rodina se stává pro psa jeho smečkou . Z hlediska psa potřebuje důvěryhodného a starostlivého vůdce, který se v ní stará o pořádek!!!!! Absence vůdčí osobnosti v lidské smečce psa mate, protože neví, co se může a co ne. Jestliže taková osobnost v rodině neexistuje, ujímá se pes vůdcovství sám, protože někdo to přece  prostě dělat musí  !!!!!

   Z toho plyne – jakmile pes své postavení v rodině zná, uklidní se a spokojeně zaujme místo, které mu náleží. Ovšem pokud se vůdcovství ujme Váš bullteriér, Vy tak moc klidní být nemůžete!!!!! Pes, který cítí, že je vůdcem smečky, Vás chce udržet v podřízeném postavení . Za každou cenu. To znamená, že může vrčet ,kousat a vyvolávat nepříjemné a nebezpečné situace!!!!! Proto je  tedy zcela nezbytné, abyste se od prvého dne stal Vy vůdcem Vaší smečky  !!!!!

   Pokud Váš pes  Vás jako vůdce smečky uzná, bude se neustále snažit, abyste s ním byl spokojený. Potřebuje  totiž  Váš souhlas , aby členem smečky zůstal i nadále  a tím si zajistil své  přežití.

 

28.01.2010 12:17

2. kapitola aneb pozici vůdce přebíráte od prvního dne

Po celý  buličí život, tj.11-12 let, musíte plnit funkci vůdce smečky se všemi atributy a důsledky a této funkce se musíte ujmout od samého začátku!!!!! Alfou a omegou harmonického soužití s Vaším bulíkem je  tedy důsledná výchova od prvního dne!!!!! V praxi brzy  poznáte, že každý bulík vyniká silnou vůlí, inteligencí a neustále zkouší svého člověka vychovávat. V prvních týdnech jde tedy doslova o to, kdo bude vychovávat koho!!!!! 

28.01.2010 12:19

3. kapitola aneb 3 zlatá pravidla chování vůdce smečky

Majitel bulíka musí být vždy silnější autorita a osobnost, než jeho pes!!!!!

Žádný pes idiota za svého pána neuzná a bulteriér obzvlášť ne !!!!!

K postavení velitele smečky patří umění hodnotit,komentovat a usměrňovat chování psa, tj.:

-včas dávat najevo spokojenost – pochvalou

-včas dávat najevo nespokojenost – pokáráním

-včas adekvátně trestat

Příklad: Štěně, přicházející do Vašeho domu , má zoubky ostré jako jehly a při hrách se svými sourozenci se je naučilo používat.  Nemá ovšem ani ponětí, jaký je rozdíl mezi poměrně tlustou kůží svých sourozenců a lidskou pokožkou. Sourozenci z vrhu se velmi energicky brání, když jim někdo při hře působí bolest. Stejně energicky se musí ozvat  i člověk. Kousání jako projev vrozené agresivity je tedy u bulíka třeba tlumit uvážlivou výchovou. Úkolem rozumného chovatele je zabránit tvrdým soubojům o hierarchické pořadí mezi štěňaty ve vrhu ještě u feny.A nejde-li to jinak, tedy i trestem!!!!! Instinktivně se tak totiž chová i jeho matka, která ráznými zákroky přivádí hašteřící se štěňata k rozumu. Malá facka ,třepnutí v pravou chvíli - se slovním napomenutím“Fuj“, zatřepání kůží za krkem nebo tzv. uchopení za zátylek.

 

28.01.2010 12:22

4. kapitola aneb know how jak na neposlušné štěně

 Mně se nejvíce osvědčilo  tzv. uchopení za zátylek. Dělám to tak, že chytnu do hrsti volnou kůži na šíji štěněte, stisknu, maličko zakroutím a velmi pomalu zatáhnu nahoru. Moje ruce tak napodobují čelisti druhého psa. Jakmile štěně znehybní, podívá se na Vás, nebo submisivně či tázavě  sklopí uši, zvolna ho pustím a přejdu do uklidňující masáže. Možná, že budete muset i sevřít víc ruku, aby štěně stisknutí pocítilo.

 Tento účinný způsob pokárání tedy vyžaduje rychle psa uchopit, na několik vteřin stisknout a přísně mu domluvit. Čím horší je přečin, tím déle trvá kárání a sevření- pro vážnější přečin asi 20 sekund!!!!! Během kárání udržujte kontakt s jeho očima a rovněž užívejte výraznou mimiku - usilovně se na ně mračte!!!!!

 Pak pomalu stisk povolujte, stejně tak by to dělal  i pes . Do uklidňující masáže přejděte hned, jakmile bulíčkovi došlo, o co jde. Etologové tomuto chování říkají „konejšení“.

   Během masáže je důležité psa chválit. Bulíkovi dojde,že Vám jeho uposlechnutí udělalo radost. Ale pozor! Jestliže ho místo pomalého uvolnění s následující pochvalou a masáží jen rychle uchopíte a pustíte,začne se štěně Vašich rukou bát. Otrlejšího jedince může napadnout, že ho vyzýváte ke hře a pokusí se chňapnout zpátky.

Čeho se vyvarovat při uchopení za zátylek:

   -Nechytejte psa  v blízkosti hrdla zpanikařil by a právem by mohl být agresivní. Smíte ho chytit pouze za zátylek!

 -Nechytejte psa za uši –jsou velmi citlivé!!!!!

 -Nechytejte ho za kůži na krku příliš silně- stiskli byste mu tím hrdlo, pes by se začal škrtit a zpanikařil by- opět právem!

 -Netiskněte psa hřbetem k podlaze!!!!! Hmat ale můžete zkombinovat s povalením psa na pravý bok, pokud např. udělal něco blízko podlahy,např.Vás chytil za kotník nebo za kalhoty.

 -Nepíchejte psa dlouhými nehty!!!!! Ostré nehty mohou porušit kůži a pes bude reagovat bolestí a strachem. Mohl by se chovat i nepřátelsky, protože by měl pocit, že jste ho „kousl“. Dokud pes roste a potřebujete k jeho výchově  permanentně ruce  používat, mějte  raději krátké nehty.

 

Závěrem pamatujte, že cílem není psu ublížit, ale dát mu jasně na vědomí, že jeho chování je pro Vás zcela nepřijatelné a že podmínky soužití stanovujete Vy!!!!!

 

28.01.2010 12:23

5. kapitola aneb jak přežít pubertu

 Psa vychovávejte podle známé zásady „Ohýbaj ma mamko,dokud som ja Janko. Keď ja budem Jano, nezohneš ma mamo!“

   Dospívající, cca.desetiměsíční buličí chuligán se může pokoušet o vzpouru vůči autoritám!!!!!Zde nelze dost zdůraznit Vaši důslednost a rozumný přístup. Je třeba počítat s tím, že pubertální bullterier se může pokoušet zaútočit na ty členy rodiny, kteří jsou podle jeho psího odhadu na hodnostním hierarchickém žebříčku postaveni níže než sebevědomý psí mladík!!!!! Může se to projevovat vrčením i chňapáním. Na to pozor!!!!! Takové výtržnosti nelze v žádném případě trpět a bleskurychle musí následovat důkladná ťafka!!!!!

   Chcete-li si obohatit svůj život harmonickým soužitím s bulíkem, snažte se po jeho celý první rok života rozumným přístupem, laskáním, mazlením ,uklidňujícími masážemi, hrami a výcvikem rozvíjet jeho učenlivost. Každý den může Vám i Vašemu psu přinášet nové zážitky,radost ,zábavu a pozitivní emoce.

 

28.01.2010 12:25

6.kapitola aneb co je vůdci smečky zakázáno

Pozor! Důsledná výchova není neustálé stresování zvířete! Vůdce smečky není ani hulvát ani hrubián!!!!! Stresované zvíře ze strachu kouše, nebo pod sebe čurá ze strachu nebo stísněnosti.  Ani jedno není dobrou vizitkou majitele psa. Počet lidí, trpících stresem a neurózami, vzrůstá. A slogan „Jaký pán, takový pes !„  má nadčasovou platnost.

V naší společnosti je největším stresorem čas. Přitom Váš čas a Vaši pozornost bude Váš bulíček potřebovat vrchovatě. Máte-li  zaměstnání náročné na čas, raději si bulíčka nepořizujte !!!! Pokřivený vztah mezi frustrovaným a stresovaným majitelem bulíka, který svému psovi ustupuje, je jednou z hlavních příčin nejzávažnější neurózy psů, přehnané agresivity!!!!!

 

28.01.2010 12:26

7. kapitola aneb souhrn 5ti základních prvků Vašeho dominantního chování

- Napřed pán a potom pes!!!!! Tzn. Vy a Vaše rodina jíte první!!!! Nedovolte loudění!!!!! Dveřmi jako první procházejí všichni členové rodiny, pes jako poslední!!!!! Nedovolte psovi,aby si sedal či lehal do Vašeho křesla či gauče!!!!! Vyhraďte mu jedno křeslo nebo část gauče se starou dekou. Rádi totiž pozorují svět shora. Bulík brzo pochopí, že jsou jeho, zatímco zbytek je pro něj tabu a naučí se je, i když nerad, respektovat.

-Nastolte důslednou hierarchii !!!!! Jste-li dva, je pes třetí!!!!!Jste-li čtyři, je pes pátý!!!!!

-Pes si v žádném případě nesmí ověřit,že je silnější než člověk!!!!!Při aportování, během her s míčem se musí naučit svou „kořist“ ochotně pustit !!!!! Na lidský rozkaz musí kteroukoliv hru přerušit !!!!!

- Bezpodmínečně zakázány jsou všechny hry, rozvíjející agresivitu !!!!! A to včetně „rozpustilého“ poškozování věcí, např. odložených starých bačkor.

-Jako vůdce smečky máte právo mu vzít potravu a dotýkat se ho kdykoliv, i při jídle, případně mu misku či kost odebrat,  a to bez protestu!!!!! /Podle prastarého  psího zákona  je  totiž plná psí miska nenarušitelným vlastnictvím psa./ Obecně  tedy platí základní zákon: všechno, co patří psovi, musí zůstat přístupné i pánovi a všem členům rodiny!!!!!

    Na závěr Vám prozradím svéráznou radu chovatele molosů, jak se stát vůdcem smečky.Je velmi stručná:

                 První vstávám, první žeru, první se.u.

                Vše výše uvedené na vlastní kůži zakusila,prožila , přežila a zapsala Marcela Lormanová. /V článku jsem použila rovněž materiály z publikací Dr.E.Fleiga,B.Gibson,Jiřího Ohlídala ,Zpravodaje KABT 2/2001./

Budu ráda, když uvedené zkušenosti   ve Vašem psím životě vyzkoušíte   a prakticky ověříte.                                                        

                                                             

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode